ISO STANDARDI

SRPS ISO 14001:2015
SRPS ISO 9001:2015

za oblast proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda

Klikom na sliku, otvara se dokument sa sertifikatima u pdf-u.