[en]

O NAMA

OSNOVANO

1000
godine

AURORA je osnovana 1992. godine kao preduzeće u privatnom vlasništvu. Tokom prethodnih godina rada Aurora je našla svoje mesto na tržištu i na njemu opstala. Brigom za kvalitet i konkurentnost proizvoda, stečenim ugledom i poslovnošću – razvojni put Aurore ide uzlaznom linijom.

Proizvodi Aurore mogu se podeliti u sledeće grupe:

Proizvodi „Aurore“ u trećoj deceniji rada, odlikuju se visokim kvalitetom što potvrđuje velika prisutnost na tržištu, atestna i druga prateća dokumentacija od nadležnih instituta i ustanova. Svi proizvodi se rade uz primenu najsavremenijih tehničkih dostignuća, od prvoklasnih, uvoznih sirovina, koristeći iskustva poznatih svetskih firmi: BASF, CIBA, Clariant, Hekst, MOL, ENI, SHELL…

Postojeći proizvodni i skladišni kapaciteti „Aurore“ izgrađeni su po savremenim tehnologijama i važećim propisima sa svim potrebnim saglasnostima i dozvolama za rad uključujući i rad sa lako zapaljivim i otrovnim materijama.

Trenutni nivo poslovanja baziran je precizno definisanoj dugoročnoj poslovnoj politici: razvoja, proizvodnje i kooperacije.

Posedovanje odgovarajućeg voznog parka (vozila opremljena za prevoz ADR robe) i magacinskog prostora u Beogradu, u značajnoj meri doprinose smanjenju rokova isporuke robe, time poboljšavaju konkurentnost preduzeća, i čine naše proizvode dostupnijim potrošačima na teritoriji Srbije.

Doprinos kompanije na planu očuvanja i zaštite životne sredine ogleda se u masovnoj primeni Termofluida i novim ekološkim programom „Bio circle surface technology“.

Dobra kvalifikaciona struktura i radno iskustvo zaposlenih garantuju korektnu poslovnu saradnju sa kupcima i potrošačima naših proizvoda

Tu smo da pratimo Vaše potrebe !

Aurora - kancelarije
bio circle technology