• APS – aditiv za dizel gorivo
  • APS – aditiv za dizel gorivo
  • APS – aditiv za dizel gorivo

  • APS - aditiv za poboljšanje protoka dizel goriva po hladnom vremenu. Snižava tačku tečenja i "hladnu" tačku goriva (temperatura na kojoj počinje izdvajanje parafina) i omogućava hladno startovanje motora. Obezbeđuje tečljivost goriva i lož ulja do -25° C (ili -23° C zavisno od kvaliteta dizel goriva).
 • AUTOPER
  • AUTOPER
  • AUTOPER

  • Autoper je biorazgradivo sredstvo za pranje vetrobranskih stakala u zimskom periodu, prijatnog mirisa. Efikasno čisti sve vrste prljavštine na staklu i ostavlja kristalno čisto staklo. Tačka mržnjenja: -21oC. Ne prelama svetlost. Inertan je na gumu, plastiku i boju. Preporučuje se za putničke automobile i komercijalna vozila.
 • AUTOŠAMPON
  • AUTOŠAMPON
  • AUTOŠAMPON

  • Autošampon je efikasno, neagresivno sredstvo za fino pranje svih motornih vozila kao i kamionskih karoserija.
 • ČISTAČ HD-A/01
  • ČISTAČ HD-A/01
  • ČISTAČ HD-A/01

  • Čistač HD-A/01 je beskontaktni šampon za predpranje ili glavno pranje automobila, karoserija i cirada komercijalnih vozila i kamiona.
 • DEMI VODA
 • GLASS CLEANER
  • GLASS CLEANER
  • GLASS CLEANER

  • Sredstvo za pranje vetrobranskih stakala u letnjem periodu, prijatnog, osvežavajućeg mirisa. Efikasno čisti sve vrste prljavštine i tragove insekata na staklu. Staklo ostaje kristalno čisto. Tačka mržnjenja: 0C. Ne prelama svetlost. Inertan je na gumu, plastiku i boju. Preporučuje se za putničke automobile i komercijalna vozila.
 • KOČIONA TEČNOST DOT 3
  • KOČIONA TEČNOST DOT 3
  • KOČIONA TEČNOST DOT 3

  • Kočiona tečnost DOT 3, sintetički fluid za kočioni sistem putičnih i komercijalnih vozila, građevinske mehanizacije gde uputstvo za rad preporučuje fluid kvaliteta DOT 3 standarda.
 • KOČIONA TEČNOST DOT 4 
 • LUSANTIN®100
  • LUSANTIN®100
  • LUSANTIN®100

  • Lusantin 100 je koncentrovani antifriz za zaštitu motora sa unutrašnjim sagorevanjem od smrzavanja, pregrevanja, korozije i kavitacije.
 • LUSANTIN®50 
  • LUSANTIN®50 
  • LUSANTIN®50 

  • Lusantin 50, kao mešavina koncentrata i destilovane (demineralizovane) vode sa tačkom mržnjenja -40oC je antifriz spreman za upotrebu. Efikasno sprečava zamrzavanje, pregrevanje, koroziju i kavitaciju sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Inertan je na boju, gumene zaptivke i plastične elemente.
 • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)
  • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)
  • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)

  • Lusantin Alu Protect 100 je koncentrovani antifriz koji omogućava odličnu zaštitu za najmodernije motore, za specijalne aluminijumske motore, za sve puteve rashladne tečnosti. Pre upotrebe mora se razblažiti sa destilovanom ( demineralizovanom) vodom.
 • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)
  • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)
  • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)

  • Lusantin® Dynamic Protect obezbeđuje odličnu zaštituod smrzavanja, korozije, pregrevanja imkvaitacije za sve puteve rashladne tečnosti: hladnjake, pumpe, gumena creva i kanale u bloku motora i glavi cilindra.
 • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)
  • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)
  • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)

  • Lusantin Protect plus 100 je koncentrovani antifriz za zaštitu od zamrzavanja, pregrevanja, kavitacije i korozije u svim savremenim motorima, za sve puteve rashladne tečnosti. Pre upotrebe mora se razblažiti sa destilovanom (demineralizovanom) vodom.
 • MOTOFLEŠ
  • MOTOFLEŠ
  • MOTOFLEŠ

  • Za odmašćivanje i čišćenje motora, metala i čvrstih podova MOTOFLEŠ je sredstvo pripremljeno za upotrebu i namenjeno za odmašćivanje i spoljašnje pranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, cisterni i rezervoara za naftu, građevinskih mašina i sličnih zamašćenih i zaprljanih površina kao i zamašćenih podova industriskih objekata.