Demineralizovana /dejonizovana/ voda, Ph 5,5-6,5 provodljivost 2-8 μS .

Namena i upotreba: Upotrebljava se za razređivanje antifriza i tehničkih fluida (Termofluida), za akumulatore, rashladne kule, pegle za peglanje i sl.

Pakovanje: 1, 3 i 5 L (PET, kom.pak. 1/1 12 kom, 3/1 4 kom. i 5/1 3 kom.)