Opis: Veliki izbor rastvarača i sirovina za industriju boja i lakova, sredstava za pranje i odmašćivanje antifriza, lepkova, građevinske hemije i druge namene.

Osobine i upotreba: Sve sirovine poseduju tehničku dokumentaciju koja prati isporuku.
Visok kvalitet, sigurna i brza isporuka sa ADR vozilima.

Pakovanje: 10 L (PE plastični kanisteri), 20 L (PE plastični kanisteri), 200 L (plastične ili limene baćve) i 1000 L (IBC kontejneri).

Ponuda:

– Uljani razređivač (baza Wajtšpirit)
– Odmašćivač B (baza SB 80/110)
– Butildiglikol PU
– Metoksipropanol
– Glicerin
– Metasol den (baza Metanol)
– Solveso A 150
– Metiletilketon (MEK)
– Metilen hlorid PU
– Cikloheksan
– Ksilol PU
– Glikoterm PU (MEG – Monoetilen glikol)
– Etil acetat
– Butildiglikolacetat PU
– Butilacetat
– Izopropil alkohol
– Dibutilftalat
– Propilen glikol PU
– Solester PU (baza Aceton)
– Razređivač T (baza Toluol)
– NButanol (Butil alkohol)
– Butilglikol
– Hidraulan DOT 3
– Metoxipropil acetat
– Razređivač flexo (baza Etil alkohol)