Za odmašćivanje i čišćenje motora, metala i čvrstih podova

MOTOFLEŠ je sredstvo pripremljeno za upotrebu i namenjeno za odmašćivanje i spoljašnje pranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, cisterni i rezervoara za naftu, građevinskih mašina i sličnih zamašćenih i zaprljanih površina kao i zamašćenih podova industriskih objekata.

Kategorija: Oznaka:

Namena i upotreba: Na površinu koja se čisti nanosi se četkama, krpama, potapanjem ili prskanjem. Zavisno od debljine sloja masnoće ostavlja se da stoji 30 min. do 2 sata, posle čega se vrši ispiranje vodom pod pritiskom (dovoljan je pritisak vode iz vodovoda). Deluje isključivo na zamašćene površine (masti, sirova nafta, bitumen, asvalt) i ne oštećuje druge materijale. Ako se Motofleš koristi za čišćenje zatvorenih sistema postupak se izvodi cirkulacijom 2:5 vodenog rastvora. Privremeno štiti od korozije.

Pakovanje: 1 L (PET boca, kom.pak. 12 komada. Po potrebi se mo≈æe pakovati u plastične PE kanistere).