• DEKOROZIN
  • DEKOROZIN
  • DEKOROZIN

  • DEKOROZIN je sredstvo za skidanje korozije i fosfatiranje površina gvožđa i čelika pre nanošenja zaštitnih premaza.
 • ODMAŠĆIVAČ
  • ODMAŠĆIVAČ
  • ODMAŠĆIVAČ

  • ODMAŠĆIVAČ je sredstvo pripremljeno za upotrebu i namenjeno je za uklanjanje masnoća koja potiču od konzervisanja ili drugih zamašćenja. Primenjuje se za pripremu metalnih površina pre dalje obrade, plastifikacije, farbanja, fosfatiranja i sl.
 • MOTOFLEŠ
  • MOTOFLEŠ
  • MOTOFLEŠ

  • Za odmašćivanje i čišćenje motora, metala i čvrstih podova MOTOFLEŠ je sredstvo pripremljeno za upotrebu i namenjeno za odmašćivanje i spoljašnje pranje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, cisterni i rezervoara za naftu, građevinskih mašina i sličnih zamašćenih i zaprljanih površina kao i zamašćenih podova industriskih objekata.