• APS – aditiv za dizel gorivo
    • APS – aditiv za dizel gorivo
    • APS – aditiv za dizel gorivo

    • APS - aditiv za poboljšanje protoka dizel goriva po hladnom vremenu. Snižava tačku tečenja i "hladnu" tačku goriva (temperatura na kojoj počinje izdvajanje parafina) i omogućava hladno startovanje motora. Obezbeđuje tečljivost goriva i lož ulja do -25° C (ili -23° C zavisno od kvaliteta dizel goriva).