• LUSANTIN®100
  • LUSANTIN®100
  • LUSANTIN®100

  • Lusantin 100 je koncentrovani antifriz za zaštitu motora sa unutrašnjim sagorevanjem od smrzavanja, pregrevanja, korozije i kavitacije.
 • LUSANTIN®50 
  • LUSANTIN®50 
  • LUSANTIN®50 

  • Lusantin 50, kao mešavina koncentrata i destilovane (demineralizovane) vode sa tačkom mržnjenja -40oC je antifriz spreman za upotrebu. Efikasno sprečava zamrzavanje, pregrevanje, koroziju i kavitaciju sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Inertan je na boju, gumene zaptivke i plastične elemente.
 • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)
  • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)
  • LUSANTIN®ALU PROTECT 100 (G12+)

  • Lusantin Alu Protect 100 je koncentrovani antifriz koji omogućava odličnu zaštitu za najmodernije motore, za specijalne aluminijumske motore, za sve puteve rashladne tečnosti. Pre upotrebe mora se razblažiti sa destilovanom ( demineralizovanom) vodom.
 • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)
  • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)
  • LUSANTIN® DYNAMIC PROTECT (G13)

  • Lusantin® Dynamic Protect obezbeđuje odličnu zaštituod smrzavanja, korozije, pregrevanja imkvaitacije za sve puteve rashladne tečnosti: hladnjake, pumpe, gumena creva i kanale u bloku motora i glavi cilindra.
 • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)
  • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)
  • LUSANTIN®PROTECT PLUS 100 (G11)

  • Lusantin Protect plus 100 je koncentrovani antifriz za zaštitu od zamrzavanja, pregrevanja, kavitacije i korozije u svim savremenim motorima, za sve puteve rashladne tečnosti. Pre upotrebe mora se razblažiti sa destilovanom (demineralizovanom) vodom.