ULJANI RAZREĐIVAČ kao smeša organskih rastvarača je proizvod namenjen razređivanju i proizvodnji boja i lakova na bazi alkidnih smola u sistemima zaštite i dekoracije drveta metala, za proizvodnju građevinskih premaza, pasti za obuću, bitumena i sl.

Kategorija: Oznaka:

Namena i upotreba: Koristi se za razređivanje boja i lakova u uljanim sistemima zaštite i dekoracije drveta i metala, i pranje pribora.

Pakovanje: 0,45 L (PET boca, kom.pak.20 komada), 0.9 L (PET boca, kom.pak.12 komada) 5 L (PE kanisteri), 10 L (PE kanister) i 200 L (limena bačva).