Luterm® termofluid FPE-E je koncentrovana tečnost za sisteme grejanja i hlađenja. Sadrži Etilen glikol sa paketom aditiva /inhibitora/ za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevo-voda, pumpi i prateće opreme. Nije agresivan na metal, zaptivke i plastiku.

Osobine i namena: Luterm®termofluid FPE-E je koncipiran kao najbolje rešenje tako da u sistemima grejanja i hlađenja obezbedi zaštitu od: zamrzavanja, stvaranja kamenca, korozije, kavitacije i penušanja. Koristi se kao razblažen rastvor na željenu tačku mržnjenja u individualnim sistemima centralnog-etažnog grejanja, sistemima hlađenja,za ledene platoe i klizališta. Razblažuje se prema tablici sa destilovanom-omekšanom vodom. Minimalni vek eksloatacije pri propisanim uslovima korišćenja je 10 godina.

Pakovanje: 10 L i 20 L (PE plastični kanister), 200 L (limena-plastična bačva) i 1000 L (IBC kontejner).

Za informacije o atestu kontaktirajte nas.

16,108.902,00 litara

„LUTERM TERMOFLUDA U RAZLIČITIM SISTEMIMA GREJANJA I HLAĐENJA GARANT SU NAŠEG KVALITETA, ZNANJA I ISKUSTVA“

zadovoljni kupci

OBAVEŠTENJE I UPOZORENJE:

„Dragi kupci, upozoravamo Vas da su se na našem tržistu pojavili plagijati naših luterm-termofluida pod sličnim imenom i da samo kupovinom naših orginalnih zaštićenih proizvoda sa sigurnošću dobijate zagarantovan kvalitet koji je rezultat, višedecenijskog znanja i iskustva u oblasti zaštite sistema grejanja i hlađenja“


UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA CRNU GORU:
HOME SYSTEMS D.O.O.
Adresa: Farmaci bb, Podgorica, Crna Gora
Telefon: 00382(20)891-150
Web-site: http://home.co.me/