Luterm® FPE -economic je koncentrovana tečnost za sisteme grejanja ihlađenja.

Sadrži Etilen glikol sa paketom aditiva / inhibitora/ za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevo- voda, pumpi i prateće opreme.

Nije agresivan na metal, zaptivke i plastiku.

Osobine i namena: Luterm® FPE -economic je koncipiran kao najbolje rešenje tako da u sistemima grejanja i hlađenja obezbedi zaštitu od: zamrzavanja, stvaranja kamenca ,korozije, kavitacije i penušanja.

Koristi se kao razblažen rastvor na željenu tačku mržnjenja u individualnim sistemima centralnog-etažnog grejanja, sistemima hlađenja,za ledene platoe i klizališta.

Razblažuje se prema tablici sa destilovanom-omekšanom vodom.

Minimalni vek eksloatacije pri propisanim uslovima korišćenja je 10 godina ukoliko se sistem koristi samo u toku grjen sezone ( max. 7 meseci ).

Pakovanje: 10 i 20 litara( plastični kanister ),Limena -plastična bačva 2oolit.,IBC kontejner 1000 lit


IMPORTER FOR MONTENEGRO:
HOME SYSTEMS D.O.O.
Address: Farmaci bb, Podgorica, Crna Gora
Phone: 00382(20)891-150
Web-site: http://home.co.me/