LUTERM® termofluid SOLAR T-200 je fiziološki bezopasna (neotrovna), zeleno nijansirana, bistra tečnost na bazi vodenog rastvora viših glikola, koja se koristi za prenos toplote u sistemima solarnog grejanja, naročito kod onih koji su izloženi velikim termalnim opterećenjma.

LUTERM® termofluid SOLAR T-200 je razvijen zbog sve veće primene solarnih vakuum kolektora, koji imaju visoku temperaturu mirovanja, do +260°C. Uobičajena sredstva za prenos toplote na bazi etilen ili propilen glikola isparavaju na visokim temperaturama usled niske tačke ključanja tih glikola. Tom prilikom, oni za sobom ostavljaju ostatke nalik soli, koji mogu dovesti do problema u radu, a ako je kolektor često u stanju mirovanja i do kvara sistema. Ovaj proizvod je napravljen na bazi glikola koji ključaju na temperaturi preko +260°C pri pritisku od 1 bar.

Radne temperature preko +200°C treba izbegavati pošto na višim temperaturama, ne samo da se hemijska baza sredstva za prenošenje toplote može razložiti, već može doći i do dekoloracije (tamnjenja) tečnosti, mada to nema efekta na karakteristike proizvoda.

Temperaturno područje primene od -23°C do +200°C.

Minimalni vek eksploatacije pri propisanim uslovima korišćenja: 10 godina.

Pakovanje: 10 i 20 litara( plastični kanister ), Limena -plastična bačva 2oolit,IBC kontejner 1000 lit

Za informacije o načinu preuzimanja atesta kontaktirajte nas.

17,980.450,00 litara

„LUTERM TERMOFLUDA U RAZLIČITIM SISTEMIMA GREJANJA I HLAĐENJA GARANT SU NAŠEG KVALITETA, ZNANJA I ISKUSTVA“

zadovoljni kupci

OBAVEŠTENJE I UPOZORENJE:

„Dragi kupci, upozoravamo Vas da su se na našem tržistu pojavili plagijati naših luterm-termofluida pod sličnim imenom i da samo kupovinom naših orginalnih zaštićenih proizvoda sa sigurnošću dobijate zagarantovan kvalitet koji je rezultat, višedecenijskog znanja i iskustva u oblasti zaštite sistema grejanja i hlađenja“


UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA CRNU GORU:
HOME SYSTEMS D.O.O.
Adresa: Farmaci bb, Podgorica, Crna Gora
Telefon: 00382(20)891-150
Web-site: http://home.co.me/