Luterm termofluid® FPE–E / -25ºC je pripremljena tečnost za sisteme grejanja i hlađenja.

Sadrži Etilen glikol sa paketom aditiva /inhibitora/ i destilovanu-omekšanu vodu za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevovoda, pumpi i prateće opreme.

Nije agresivan na metal, zaptivke i plastiku.

Osobine i namena: Luterm® termofluid FPE-E/-25ºC je koncipiran kao najbolje rešenje tako da u sistemima grejanja i hlađenja obezbedi zaštitu od: zamrzavanja, stvaranja kamenca, korozije, kavitacije i penušanja.

Koristi se kao pripremljen rastvor na željenu tačku mržnjenja -25ºC u individualnim sistemima centralnog-etažnog grejanja, sistemima hlađenja,za ledene platoe i klizališta.

Minimalni vek eksloatacije pri propisanim uslovima korišćenja je 10 godina.

Pakovanje: 10 i 20 litara (plastični kanister), Limena – plastična bačva 2oo lit, IBC kontejner 1000 lit

Za informacije o načinu preuzimanja atesta kontaktirajte nas.

17,980.450,00 litara

„LUTERM TERMOFLUDA U RAZLIČITIM SISTEMIMA GREJANJA I HLAĐENJA GARANT SU NAŠEG KVALITETA, ZNANJA I ISKUSTVA“

zadovoljni kupci

OBAVEŠTENJE I UPOZORENJE:

„Dragi kupci, upozoravamo Vas da su se na našem tržistu pojavili plagijati naših luterm-termofluida pod sličnim imenom i da samo kupovinom naših orginalnih zaštićenih proizvoda sa sigurnošću dobijate zagarantovan kvalitet koji je rezultat, višedecenijskog znanja i iskustva u oblasti zaštite sistema grejanja i hlađenja“


UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA CRNU GORU:
HOME SYSTEMS D.O.O.
Adresa: Farmaci bb, Podgorica, Crna Gora
Telefon: 00382(20)891-150
Web-site: http://home.co.me/